Spring naar inhoud
Terug naar overzicht

Potentie voor gezonder, veiliger en duurzamer reizen in de Bomenbuurt

Toegevoegd op 21 maart 2022

Er wordt veel gereisd in, uit en door de Bomenbuurt. Kan de manier van bewegen ook gezonder, veiliger en duurzamer? Ja, dat kan, zo blijkt uit de maar liefst 457 reacties op de Vragenlijst Verkeer, een enquête die we hebben uitgezet onder buren en ondernemers in de wijk.

Veel mensen geven aan een auto te hebben: 64% heeft een eigen auto, 8% heeft een auto van de zaak. Jongeren zijn hierop een uitzondering: onder mensen tot 35 jaar heeft slechts 25% een auto. Er zijn relatief weinig huishoudens waar meer dan één auto in bezit is (14% van de huishoudens met een auto). Dit zijn met name gezinnen met kinderen.

Op dit moment wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd om de ‘parkeerdruk’ in de buurt te kunnen bepalen, maar het is duidelijk dat auto’s veel ruimte in beslag nemen in de Bomenbuurt. De auto’s staan met regelmaat ‘stil’; 26% van de mensen geeft aan de auto dagelijks te gebruiken. Dit zou kansen kunnen bieden om de parkeerdruk te verlagen. Zo geven veel mensen aan bereid te zijn om de auto buiten de eigen straat te parkeren:

·       40% wil dit doen om fietsen, wandelen en spelen in de Bomenbuurt veiliger te maken;
·       39% wil dit doen om ruimte te maken voor groen;
·       26% wil dit doen als er betaalbare parkeerplaatsen aan de randen van de Bomenbuurt zijn;
·       tegelijkertijd geeft ook 51% van de mensen aan het belangrijk dat zij de auto altijd voor hun deur kunnen parkeren. 

Bomenburen zien in fietsen, lopen en het openbaar vervoer de meest aantrekkelijke alternatieven voor de (eigen) auto. Een kwart van de mensen vindt ook deelvervoer een geschikt alternatief.

Plaats maken voor de fiets?

 De tweewieler heeft in bijna alle huishoudens een plek. 77% van de mensen geeft aan een fiets te hebben, nog eens 7% heeft een bakfiets. In 82% van de gevallen gaat het om meer dan één fiets. Drie, vier of zelfs meer rijwielen per gezin zijn geen uitzondering. Deze fietsen worden intensief gebruikt, 57% van de mensen zit elke dag op de fiets. Ruim een kwart van de mensen kan de fiets niet goed kwijt, en parkeert hun fiets daarom ‘los’ op de stoep. Een tekort aan fietsbeugels wordt vaak genoemd als reden om de fiets zo te parkeren. 
 

Over deelvervoer

Het leeuwendeel van de Bomenburen kent één of meerdere vormen van deelvervoer. Denk aan een deelfiets, deelauto of deelscooter. Slechts 11% van de mensen is hier nog niet bekend mee. Ongeveer vier op de tien buren staat positief tegenover het principe van deelvervoer, vooral uit huishoudens met meerdere personen. De grootste groep mensen staat neutraal tegenover het concept. Er is op dit moment wel nog maar een enkeling die vaker dan een paar keer per jaar met deelvervoer reist. Als voornaamste reden daarvoor wordt aangegeven dat mensen (nog) geen reden hebben om deelvervoer te gebruiken. 

Deze argumenten worden regelmatig genoemd om wel met deelvervoer te (gaan) reizen:

·       Het is goed voor het milieu
·       Het is gemakkelijk/gebruiksvriendelijk
·       Het levert ruimte op in de buurt

Daar staat tegenover dat 66% van de mensen liever niet afhankelijk is van de beschikbaarheid van deelvervoer. Ook het moeten reserveren van een vervoermiddel is voor 36% van de mensen een minpunt. 

Als er meer deelvervoer mogelijkheden in de Bomenbuurt worden aangeboden, verwacht ongeveer 1 op de drie mensen een paar keer jaar tot maandelijks een deelauto te gebruiken. Voor een deelfiets is dat iets meer dan twintig procent, voor een deelscooter vijfentwintig procent. Voor de meeste mensen is relatief voordelig deelvervoer geen reden om de eigen auto weg te doen, toch overweegt bijna 20% van de mensen dit.

Iedereen doet mee

 Het is fijn om te constateren dat mensen uit alle straten in de Bomenbuurt hun mening hebben gedeeld. Ook hebben zowel jong als oud en alles daartussen de enquête ingevuld. Daarmee geven de uitkomsten van dit onderzoek een representatief beeld, waar we op verder kunnen bouwen. De resultaten van deze Vragenlijst Verkeer worden meegenomen in het Mobiliteitsplan voor de Bomenbuurt.
  Deel dit artikel:

Login om verder te gaan

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Geef mij een nieuwe code

Annuleren