Spring naar inhoud

Privacyverklaring Operatie Bomenbuurt

16 februari 2022

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Doel

  • Bewoners, ondernemers en organisaties op de hoogte houden over Operatie Bomenbuurt.

Subdoelen

  • Inzicht krijgen in de mate van interesse onder bewoners, ondernemers en organisaties.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot gedragen besluiten te komen over de herinrichting van de Bomenbuurt.

Categorieën persoonsgegevens

  • E-mail: vanaf 16 februari 2022 kunnen mensen zich met hun e-mailadres aanmelden voor updates over het project. 

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van dit project geldt het volgende: 

  • Als je met een e-mailadres hebt aangemeld voor updates, blijven die gegevens bewaard totdat de website uit de lucht wordt gehaald of totdat je zelf een verzoek doet om niet langer updates te ontvangen. Je kunt dit verzoek indienen via operatiebomenbuurt@denhaag.nl

Na afloop van het project wordt de website in principe uit de lucht gehaald. Het kan zijn dat de website voor archiefdoeleinden online blijft. Achterliggende databases (e-mailadressen) worden dan wel verwijderd. 

Login om verder te gaan

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Geef mij een nieuwe code

Annuleren