Spring naar inhoud
Terug naar overzicht

Hoe gaat het met Operatie MiniParken?

Toegevoegd op 29 november 2022

Deze maand hebben we afscheid genomen van de MiniParken in de Beukstraat en Elsstraat. De MiniParken zijn uitgegroeid tot prachtige groene oases. Niet alleen door het mooie warme weer van afgelopen zomer. Vooral bewoners hebben er goed en met veel geduld en liefde voor gezorgd. Zoals beloofd stonden de MiniParken vanaf de zomer tijdelijk in de straten, en werd het in het najaar tijd om ze weer weg te halen.

Wat hebben de MiniParken opgeleverd?
De MiniParken hebben veel reacties opgeroepen. En dat was precies de bedoeling. Door kun komst hebben de Bomenburen nagedacht over de toekomst van hun straat. Want niet alleen de parkeerdruk is hoog. Er is ook te weinig ruimte voor groen, om te lopen, te spelen en om de fiets te stallen. En dan moeten er keuzes worden gemaakt.  

De bewoners zijn niet onverdeeld enthousiast over de twee MiniParken op een parkeerplek. De MiniParken werden als fijne, mooie, groene plekken erg gewaardeerd en hebben leuke contacten tussen buurtbewoners opgeleverd. Dat de ruimte op straat te beperkt om alles een plek te geven, dat vindt bijna iedereen. De zorg om de hoge parkeerdruk blijft bestaan.  

Uit de reacties over de mail, de enquête, de spontane gesprekken op straat en tijdens de workshops heeft de gemeente veel interessante informatie opgehaald. Over wat men van de straat vindt en wat er beter kan. Een greep uit de vele reacties zijn:  
  • Het verruimen of gelijktrekken van de tijden van het betaald parkeren in de omgeving 
  • Bedrijfsbusjes een eigen plek geven 
  • De stoep weer begaanbaar maken 
  • Meer ruimte maken voor groen 
  • Meer ruimte voor het parkeren van de fiets.  
Ook is gebleken dat mensen soms niet beseffen dat ze anderen letterlijk en figuurlijk in de weg zitten. En weten ze niet welke mogelijkheden er zijn om het anders te doen. Als je je buren beter kent, maak je er in ieder geval makkelijker een praatje over. De MiniParken hebben daartoe een aanzet gegeven. 

De gesprekken over de toekomst van de Bomenbuurt zet de gemeente graag voort. Alle opgehaalde ideeën en suggesties worden meegenomen bij het opstellen van de eventuele herinrichtingsplannen in verband met de aanstaande rioleringsvervanging. Het is nog niet bekend of de MiniParken in de Bomenbuurt, of op een andere plek in de stad, ingezet gaan worden. We verwachten dat aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar het gemeentebestuur een besluit neemt over het vervolg van Operatie Bomenbuurt. Daarover lees je meer in de nieuwsbrieven van Operatie Bomenbuurt. Houd deze dus in de gaten! 

Deel dit artikel:

Login om verder te gaan

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Geef mij een nieuwe code

Annuleren