Spring naar inhoud
Terug naar overzicht

De Omgevingswet en ondergrond

Toegevoegd op 13 maart 2023

In heel Nederland moeten diverse ontwikkelingen een plek krijgen in de leefomgeving. Bijvoorbeeld de uitrol van het 5G-netwerk, de vervanging van leidingen van nutsbedrijven, klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteitstransitie en biodiversiteit.

Met de invoering van de Omgevingswet (planning 1 januari 2024) wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger maken en samenvoegen. Dit betekent bijvoorbeeld dat werkzaamheden in de ondergrond tegelijk met de bovengrond aangepakt moeten worden. De  rioolvervanging in de Bomenbuurt is het moment om goed te bekijken wat er niet alleen onder de grond, maar ook boven de grond aangepakt moet worden. Want wanneer we ruimte voor bomen willen, betekent dit dat we onder de grond ruimte moeten reserveren voor de wortels.  

Het Centrum voor Ondergronds Bouwen heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet. Ze hebben daarbij gekeken naar de aanpak van de vraagstukken die op ons afkomen. De Acaciastraat in de Bomenbuurt is als voorbeeld gebruikt. Dat geeft interessante inzichten die we mee kunnen nemen als de Bomenbuurt bij de rioolvervanging toekomstbestendig wordt heringericht.  

Wil je meer weten over de Omgevingswet en de ondergrond? En wil je weten welke inzichten er zijn opgedaan vanuit de Acaciastraat? Download het rapport hier. De beschrijving van de Acaciastraat is vanaf pagina 34 te vinden.  

Deel dit artikel:

Login om verder te gaan

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Geef mij een nieuwe code

Annuleren