Spring naar inhoud
Terug naar overzicht

How are you?

Toegevoegd op 13 maart 2023

In elke nieuwsbrief schrijft Ernst Steigenga, voorzitter van autodeelcoöperatie Bomenbuurt DEELt, over 'zijn' wijkje. Dit keer over de kennismaking met het nieuwe college van burgemeesters en wethouders op 7 februari.

Op 7 februari organiseerde het stadsdeel Segbroek een avond om kennis te maken met het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De burgemeester en de wethouders presenteerden zich aan Segbroekers die zich op een of andere manier inzetten voor hun buurt en buurtgenoten. Onze stadsdeelwethouder van Asten en de burgemeester reageerden direct op nijpende kwesties in de Weimarstraat en lang bestaande, schijnbaar destijds niet vergunde dakterrassen. Verder mochten enkele van de actieve Segbroekers hun activiteiten en bijbehorende ideeën presenteren aan alle gasten. Ook had het stadsdeel mij en 9 anderen een groen petje laten opzetten om te tonen dat wij een milieubewust initiatief vertegenwoordigen: het was prettig kennis maken. 

Én toch, prettig kennismaken is niet hetzelfde als goed samenwerken. Voor mij is de basis van goede samenwerking wederzijds begrip voor de belangen en de mogelijkheden van de samenwerkende partners. En bij goede samenwerking hoort denk ik ook een gezamenlijk beeld van de duur van de samenwerking. De samenwerking in een kortlopend project kent andere onderlinge verhoudingen dan die ontstaan of worden gevormd bij langdurig partnerschap. Kortom, aandacht voor de onderlinge relaties en verwachtingen is een vereiste bij iedere vorm van samenwerking. Dat is zo bij de start en dat blijft zo tijdens de hele periode van samenwerken. 

De gemeente en het stadsdeel werken graag samen met initiatieven die Bomenburen zijn gestart en draaiend houden. Waar mogelijk zet de gemeenten deze initiatieven in om beleid mee te vormen, uit te voeren of te evalueren. Het verzoek om betrokkenheid en inzet vanuit de gemeente wortelt daarbij in de voortgang, snelheid en processen van de gemeentelijke organisatie. En dat is ‘m! De gemeente plaatst waarschijnlijk onbewust het interne proces vóór de samenwerking met haar partners en lijkt te verwachten dat de Bomenburen als vanzelf meegaan in de voortgang, snelheid en de processen die de gemeente past en kent. Voor een projectopdracht is dat een prima aanpak. Maar zo werkt samenwerking met actieve Bomenburen niet.  

Actieve Bomenburen, in ieder geval degenen die ik ken, willen een langdurige samenwerking met de gemeente. Een samenwerking die is gebaseerd op acceptatie van ieders verantwoordelijkheden, mogelijkheden en doelen. De actieve Bomenburen zetten zich in hun vrije tijd in voor hun initiatieven, en doen dat meestal in groepen waarbij verschillende mensen verschillende rollen hebben. De beschikbare tijd van die verschillende mensen in hun vrije tijd komt niet altijd overeen met de druk op voortgang, snelheid en de processen in de gemeentelijke organisatie. Het erkennen van deze werkelijkheid lijkt mij een eerste stap. Een essentiële tweede stap voor langdurige en succesvolle samenwerking tussen de gemeente en Bomenburen lijkt mij de samenwerking op te zetten volgens deze werkelijkheid: wat kunnen we van elkaar verwachten en hoe gaan we met elkaar om in situaties waarin de mogelijkheden van Bomenburen en gemeente niet helemaal passen. Na prettig kennismaken zullen we dan nóg prettiger samenwerken. 

Deel dit artikel:

Login om verder te gaan

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Geef mij een nieuwe code

Annuleren