Spring naar inhoud
Terug naar overzicht

Introductie Nancy Addo-Daaku

Toegevoegd op 12 maart 2024

In de Operatie Bomenbuurt werken gemeente en bewoners samen om de Bomenbuurt groener en duurzamer in te richten en de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

Op 15 februari jongsleden heeft de gemeenteraad ingestemd met het Plan van Aanpak voor dit project. Met dit besluit heeft de raad ons het mandaat en benodigde budget gegeven om samen met bewoners, ondernemers en andere betrokken de plannen verder uit te werken. Het is de bedoeling om over twee jaar daadwerkelijk te starten met de herinrichting. Maar voor we zover zijn moeten er nog wat zaken verder uitgewerkt worden. Mijn naam is Nancy Addo-Daaku, projectleider van de gemeente Den Haag, en ik zal de komende twee jaar deze fase aansturen.

We beginnen met het instellen van een burgerberaad, waarbij deelnemers via loting uitgenodigd worden deel te nemen. Dat burgerberaad bestaat uit een vertegenwoordiging van bewoners en ondernemers uit het gebied. Gezamenlijk gaan we op wijkniveau de uitgangspunten bepalen voor de nieuwe inrichting. Als basis gebruiken we de uitkomsten van de eerdere studies, waaronder de Mobiliteitsvisie en de Herinrichtingvisie voor de Bomenbuurt. Ook de ervaringen uit de eerdere experimenten nemen we mee. De uitgangspunten zullen we omzetten naar een Programma van Eisen dat we later dit jaar aan de buurt en de raad voor zullen leggen. 

Daarnaast willen we nieuwe experimenten op gaan zetten op het gebied van deelmobiliteit, vergroening en verkeersveiligheid. Succesvolle pilots nemen we over, schalen we waar mogelijk op en krijgen een definitieve plek bij de herinrichting. Na vaststelling van het programma van eisen volgt volgend jaar de concrete uitwerking naar een ontwerp per straat. Ook dit zal in nauwe afstemming met de buurt gaan. 

Ik kijk erg uit om jullie te ontmoeten tijdens één van de vele participatiemomenten.

Met vriendelijke groet, 

Nancy Addo-Daaku, 
Projectleider gemeente Den Haag.

Deel dit artikel:

Login om verder te gaan

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Geef mij een nieuwe code

Annuleren