Spring naar inhoud
Terug naar overzicht

Maak kennis met Maria Angenent

Toegevoegd op 12 maart 2024

Op 12 april 2023 heb ik, Maria Angenent, het voorzitterschap van de Stichting BewonersOrganisatie Bomenbuurt van Ineke Mulder mogen overnemen.

Laat ik mij voorstellen. Ik ben geboren en getogen in de Bomenbuurt in Haarlem. Ik heb 3 prachtige kinderen gekregen, die inmiddels zelfstandig zijn, en ik heb 4 kleinkinderen. Ik ben veel verhuisd en heb ook een tijdje in de Verenigde Staten gewoond. Daarna ben ik lang neergestreken in het Brabantse, zo'n 22 jaar. Toen kwam ik mijn liefde tegen en samen wonen we nu in de Bomenbuurt in Den Haag in de Eikstraat. Het is er heerlijk wonen in een fijne wijk, met een mooie winkelstraat om de hoek en vlak bij de zee

Ik werk nog steeds en wel voor Rijkswaterstaat en houd mij bezig met voorspelbaar onderhoud op bruggen, sluizen en tunnels. Heel erg leuk en heel erg nuttig.

Vorig jaar ben ik wat minder gaan werken en bedacht ik dat ik graag, naast mijn werk bij Rijkswaterstaat, iets nuttigs voor de maatschappij zou willen doen op kleine schaal. Ik heb mijzelf aangemeld en ben voorgedragen en gekozen als voorzitter. Samen met de andere bestuursleden pakken we de vele onderwerpen op. Gelukkig hebben we laatst versterking gekregen in het bestuur. Het bestuur bestaat naast mijzelf nu uit: 

  • Penningmeester Arjan Schoolderman 
  • Secretais Loura Huizenga (die tijdelijk ingesprongen is) 
  • Helen Retel Heimrich 
  • Jan de Lange
  • Peter Hoogvliet
  • Trudy Loeffen 

Daarnaast werken wij nauw samen met de BIZ Winkeliersvereniging - en  Vastgoedvereniging. We werken en wonen gezamenlijk in één wijk en dat vraagt om samenwerking.

Het onderwerp rioolvervanging-herinrichting van de wijk heb ik in mijn portefeuille genomen. De realisatie van de rioolvervanging en eventuele herinrichting van de Bomenbuurt zou starten in 2024. Maar het bleef 2 jaar stil. 

Eind vorig jaar kwam er weer beweging. We hebben in januari een werkbezoek van de Commissie Leefomgeving gehad. Vrijwel alle commissieleden waren er en we hebben in de wijk gekeken naar knelpunten of aandachtspunten die opgelost konden worden in de wijk. Deze Commissie adviseert de Raad in de besluitvorming over dit onderwerp herinrichting.

Op 1 februari is het onderwerp herinrichting (operatie Bomenbuurt) in de Commissie Leefomgeving geweest en hebben we als SBOB, en actieve bewoners, spreektijd gekregen. Op 15 februari stond het op de agenda van de gemeenteraad ter besluitvorming en is er door de gemeenteraad met 34 positieve stemmen akkoord bevonden. Op 11 na was iedereen akkoord! Fantastisch; nu kunnen we het plan van aanpak samen verder uitwerken. 

Gelijktijdig met mijn aanstelling is Daniel van Drunen stadsdeeldirecteur Segbroek geworden. Hij is actief, begrijpt de problemen. Hij is heel transparant en dat werkt heel fijn samen. Zeker als we straks een akkoord hebben is samenwerken belangrijk. Het eerste bezoek aan de wethouder Robert Barker was afgelopen week. Daar is een goed gesprek geweest, maar we staan pas voor het begin van een operatie die 8 tot 10 jaar duurt. Moeilijke beslissingen zullen ook genomen moeten worden naast de eenvoudige. We willen de hele wijk betrekken.  Samen met Daniel van Drunen gaan we dat in gang zetten.

Jullie zullen nog veel van ons horen! We gaan aan de slag!

Hebben jullie vragen?  Stuur dan een e-mail naar voorzitterSBOB@gmail.com

Maria Angenent
Voorzitter SBOB

Deel dit artikel:

Login om verder te gaan

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Geef mij een nieuwe code

Annuleren