Spring naar inhoud
Terug naar overzicht

How are you?

Toegevoegd op 3 april 2024

In elke nieuwsbrief schrijft Ernst Steigenga, voorzitter van autodeelcoöperatie Bomenbuurt DEELt, over 'zijn' wijkje. Dit keer over het hebben van geduld.

Heb geduld: alle dingen zijn moeilijk voordat ze gemakkelijk worden!

Het is zover! De gemeenteraad heeft eind 2023 ingestemd met het voorstel de riolen in de Bomenbuurt te renoveren. De uitvoering van de rioolvervanging gaat van start in 2025. Het project gaat in totaal 8 jaar duren zodat de overlast medio 2033 voorbij is. De gemeenteraad heeft besloten tot “een integrale gebiedsaanpak” voor de Bomenbuurt. Dat betekent dat tegelijk met de renovatie van onze riolen onze buurt ‘toekomstbestendig’ wordt heringericht. Voor die toekomstbestendige inrichting is € 14,5 miljoen vrijgemaakt, bovenop het beschikbare budget van € 11.5 miljoen voor de rioolvervanging. Het budget is bedoeld voor het realiseren van een integraal Programma van Eisen, experimenten mobiliteitstransitie ten behoeve van groene ruimte, veiligheid, inclusie en welzijn, onderzoeken en testen van duurzame innovaties, klimaatadaptatie en energietransitie, toekomstbestendige herinrichting en de participatie.

Bewoners hebben al kunnen participeren in de ontwikkeling van de herinrichting. De wijkvisie van de SBOB, de buurtvereniging van de Bomenbuurt stamt uit 2021. De vernieuwing van het riool was destijds aanleiding voor het opstellen van die visie. Het idee was namelijk dat als de straten toch al open liggen dat een perfecte aanleiding is voor meer vernieuwing dan alleen het riool. Aan de hand van 7 thema’s waaronder Groen, Verblijf, Mobiliteit en Verkeersveiligheid is een visie voor onze buurt opgesteld door vrijwilligers, besproken met buurtbewoners en aangeboden aan burgemeester en wethouders.

De wijkvisie is duidelijk over de verkeersveiligheid in de Bomenbuurt: dat is het belangrijkste onderwerp om aan te pakken. De behoefte om van de Bomenbuurt een verkeersveilige buurt te maken is breed gedeeld. De wijkvisie wil voor voetgangers, fietsers en automobilisten veilige overzichtelijke straten creëren. Die ambitie was eind maart 2022 het startpunt voor de Klankbordgroep die aan de slag ging met het mobiliteitsplan voor de Bomenbuurt. De resultaten van de Klankbordgroep zijn in juni 2022 in de Houtrustkerk gepresenteerd en besproken met bewoners van de Bomenbuurt. Vanaf toen was het tamelijk stil rondom de renovatie van onze riolen, de herinrichting van de Bomenbuurt en het mobiliteitsplan.

Maar… in 2025 is het dus zover: de straten gaan open, de riolen worden gerenoveerd. En wat doen we dan met de wijkvisie en het mobiliteitsplan?

Mij lijkt dat ongelooflijk lastig voor de gemeente en het stadsdeel Segbroek. Enerzijds is het zonde om niet aan de slag te gaan met de wijkvisie en het mobiliteitsplan. Betrokken en geïnformeerde buurtbewoners hebben in 2021 en 2022 hun vrije tijd gestoken in het met elkaar en de gemeente ontwikkelen van een visie en uitvoeringsplannen. Het heeft de gemeente blijkbaar veel tijd gekost om de opbrengst van de participatietrajecten te verwerken in de interne procedures en belangenafwegingen. Anderzijds kan het zijn dat inzichten over het functioneren van de wijk, het belang van verkeersveiligheid of andere onderwerpen in de laatste 18 maanden zijn veranderd, en die verdienen zeker aandacht. En, mensen die na juli 2022 in onze buurt zijn komen wonen hebben zeker recht om te worden gehoord. Het starten van een nieuw participatietraject kan ik me daarom ook voorstellen.

Tja, het tempo van besluitvorming van de gemeente en de beschikbaarheid van tijd van buurtbewoners om over herinrichting na te denken zijn twee, niet gelijk lopende horloges. Misschien is het een idee dat de gemeente buurtbewoners naar hun ideeën vraagt op de braderie of meerdere zaterdagen op het Kastanjeplein, Thomsonplein of Valkenbosplein. Òf, deze zomer plaatst de gemeente de Miniparkjes terug op doorgaande wegen om daar met buurtbewoners te spreken. Niks achterkamers, zaaltjes, brieven of bezwaren; in daglicht in gesprek over de inrichting van onze buurt.

Deel dit artikel:

Login om verder te gaan

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Geef mij een nieuwe code

Annuleren