Spring naar inhoud
Terug naar overzicht

Klankbordgroep Mobiliteitsplan: de 3e werksessie

Toegevoegd op 31 mei 2022

Wat vliegt de tijd. Op dinsdag 24 mei was alweer de laatste werksessie van de klankbordgroep Mobiliteitsplan Bomenbuurt. Na deze avond wordt het Mobiliteitsplan gemaakt en kan de hele wijk het resultaat bewonderen op de komende informatieavond op maandag 20 juni. Dus, er was werk aan de winkel!

De avond bestond uit twee delen. Eerst mocht de klankbordgroep reageren op de gepresenteerde varianten. Daarna konden de leden met viltstift aan de slag en werd er ijverig gewerkt aan de inrichting van drie principestraten in de Bomenbuurt. De principes hiervan kwamen uit de tweede werksessie.

Principes

1.     Sluipverkeer tegengaan door een knip (afsluiting) aan te brengen in doorgaande routes
2.     Vrijwel alle straten eenrichtingsverkeer
3.     Buurt verdelen in segmenten (sluipverkeer tegengaan en omrijafstanden beperken)
4.     Vrije ruimte voor fietsers en voetgangers (stoepen vrij)
5.     Minder ruimte voor autoparkeren (opheffen parkeerplaatsen deels opvangen door schuinparkeren en meer ruimte voor fietsparkeren)
6.     Meer ruimte voor ontmoeting, groen en fietsparkeren.

Sören Blankers van DTV Consultants lichtte de varianten toe. De varianten bestaan uit oplossingen om sluipverkeer te voorkomen en de wijk autoluwer te maken. Ook zijn de principes op verschillende manieren verwerkt. Na feedback van de klankbordgroep zal er een voorkeursvariant worden gemaakt voor op de informatieavond. 

Na de toelichting van op de drie gepresenteerde varianten volgt discussie. Moeten alle straten wel éénrichting verkeer worden? Het kan zijn dat dit veel weerstand oproept. Alleen maar meer groen is onvoldoende als onderbouwing om mensen te overtuigen. En er moet nog goed gekeken worden naar de ontsluiting van de basisscholen: ondanks dat we ernaar streven dat kinderen niet met de auto naar school worden gebracht, is dat nog wel de realiteit.

Deelvervoer Hubs

Vervolgens hield Kim Voerman een presentatie over Hubs. De gemeente wil graag experimenteren met Hubs voor deelvervoer om ruimte te creëren. Die ruimte ontstaat als mensen makkelijker naar deelvervoer kunnen grijpen en besluiten om het eigen vervoermiddel weg te doen. De bedoeling is om zo snel mogelijk te starten met het plaatsen van de Hubs voor een proefperiode van een aantal maanden. En als het bevalt kunnen ze meegenomen worden tijdens de herinrichting.

De klankbordgroep kreeg op deze 3e werksessie de kaart zien met het beoogde netwerk en de vormgeving ervan. Daarna volgde er een discussie over de plekken en werden er andere suggesties gedaan. 

Tekenen maar!

Genoeg gezeten. Het werd tijd om de handen uit de mouwen te steken. In 3 groepen werd er ijverig geschetst aan de inrichting van de straten. Daar onderzochten ze welke ruimte er beschikbaar komt als de straten eenrichtingsverkeer worden en wat je dan met die ruimte kunt doen om de kwaliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld meer groen, fietsparkeren of speel- en ontmoetingsplekken.

Groep 1 was bezig met een smalle woonstraat, groep 2 een brede zoals Pijnboomstraat en groep 3 een brede straat met middenberm zoals de Thomsonlaan. 

In de brede straat kan éénrichting verkeer ruimte opleveren voor de stoep aan de zuidzijde. Dat levert plek op voor grote boomspiegels en dus extra groen en fietsparkeren. Maar dit mag niet ten koste gaan van kinderen die op de stoep spelen. Het aantal parkeerplekken blijft gelijk. 

Dat is anders bij smalle straten. Eenrichtingsverkeer levert daar nauwelijks meer ruimte op. En er zijn al veel straten zo ingericht. Maar de Bomenbuurt ontploft van de parkeerplekken en er moet echt iets gebeuren. Alleen zomaar parkeerplekken opheffen stuit op veel weerstand. Er werd gepleit voor een groeimodel om stap voor stap toe te werken naar een straat met aan één zijde parkeren. Heldere communicatie is hierbij cruciaal. En een goed alternatief deelvervoer. 

Vanuit groep 3 werd ook gepleit voor een groeimodel. Er is in de brede straten met middenberm een groot verschil in parkeerdruk die niet zomaar weg is. Schuin parkeren levert een onveilige situatie op en is ook niet wenselijk. Bredere stoepen zijn fijn, maar vooral een grote groene middenberm zou het mooiste zijn. En uiteindelijk doorgroeien naar een éénrichtingstraat met langsparkeren. Dat betekent dat meer dan de helft van het aantal parkeerplekken eruit moet. De groep acht dit een mooi streven maar nu nog niet haalbaar.

Vervolg en besluitvorming

Tegen het einde van de avond werden de verdere stappen besproken. De resultaten van deze werksessie worden verwerkt in een voorkeursmodel dat wordt gepresenteerd op de informatieavond voor de hele Bomenbuurt op maandagavond 20 mei in de Houtrustkerk. Van het Mobiliteitsplan wordt een verkeersbesluit gemaakt voor de aanpassing van straten naar eenrichtingsverkeer en afsluitingen. Dat wordt in het staatsblad gepubliceerd en daarop kunnen bewoners hun zienswijzen (bezwaren) indienen. 

Het Mobiliteitsplan wordt ook toegevoegd aan het Plan van Aanpak van Operatie Bomenbuurt voor de herinrichting. Daarover neemt de raad een besluit. Of er budget beschikbaar komt is afhankelijk van de uitkomsten van de nieuwe coalitievorming. 

Het Mobiliteitsplan vormt dan het kader voor de verdere uitwerking en ontwerpen van de straten tijdens de herinrichting. Vooral het groeimodel is een goede manier om om te gaan met het afbouwen van de parkeerdruk om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Dit is ingewikkeld maar ook een uitdaging. 

Toen was het tijd om af te sluiten. Pauline van den Broeke, projectleider Operatie Bomebuurt, bedankte iedereen hartelijk voor hun inzet. Het werksessies waren erg geslaagd, op naar de informatieavond op 20 juni.

Komt dat zien!

Bekijk het Mobiliteitsplan en ontvang antwoord op je vragen. En mocht je nog feedback hebben: graag zelfs!

Wanneer: maandag 20 juni van 18.00 – 20.30 uur
Waar: Houtrustkerk

Erbij zijn? Meld je aan via operatiebomenbuurt@denhaag.nl o.v.v. 'aanmelden info avond Mobiliteitsplan' met je naam, adres en aantal personen.

Kun je niet? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte. 

Deel dit artikel:

Login om verder te gaan

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Geef mij een nieuwe code

Annuleren