Spring naar inhoud
Terug naar overzicht

Klankbordgroep Mobiliteitsplan: de 2e werksessie

Toegevoegd op 24 mei 2022

Na een geslaagde eerste sessie werd op dinsdagavond 19 april de volgende werksessie klankbordgroep Mobiliteitsplan georganiseerd. Het was een druk programma, dus begonnen ze meteen.

Eerst werden de mensen voorgesteld die er de vorige keer niet bij waren en was er een korte terugblik op de vorige keer. Daarna kwamen er 3 scenario’s op tafel: 

1.     Netwerk en routes – Lopen en fietsen voorop
2.     Parkeren – groen verschijnt waar blik verdwijnt
3.     Netwerk en routes – De auto één richting in

Deze scenario’s en het Mobiliteitsplan gaan over de hele Bomenbuurt. Natuurlijk worden de effecten op de doorgaande wegen rondom de Bomenbuurt en de Fahrenheitstraat meegenomen. De maatregelen die uit het Mobiliteitsplan komen worden voor zover mogelijk meegenomen met de rioolvervanging. En hopelijk worden de straten ook heringericht, zodat de vrijgekomen ruimte voor bijvoorbeeld meer groen, speelplekken en voetgangers kan worden ingezet.

Tijdens de klankbordsessie hoefde er niet gekozen te worden tussen de scenario’s. De bedoeling was om te zoeken naar de plus- en minpunten.

Scenario 1: Lopen en fietsen vooropDit scenario bevat inprikkers in de buurt. Inprikken betekent dat je vanaf de doorgaande wegen rondom de wijk in rijdt maar niet erdoorheen kan. Je prikt met de auto als het ware de wijk in, waar lopen en fietsen voorop staan. Er is geen doorgaand gemotoriseerd autoverkeer mogelijk door een knip in de wegen. Dat kan met doodlopende straten met een keerlus of met fietsstraten worden gerealiseerd.

Pluspunten:

o      Zo ontstaan groene plekken 
o      Totale verkeersomvang vermindert bij een dergelijk scenario 
o      Kan door bebording en weginrichting worden aangegeven om doorgaand verkeer/zoekverkeer te minderen
o      Meer comfort voor voetgangers en fietsers
o      Voorbeeld van fietsstraat

Minpunten

o      Ruimte voor gemotoriseerd verkeer blijft nodig            
o      Leidt wel tot omrijden, net iets langere wegen met de auto

Lees hier ook het interview met Pauline van den Broeke over waarom de klankbordgroep zo belangrijk én leuk is.

Scenario 2: Groen verschijnt waar blik verdwijntBij dit scenario is er minder ruimte voor autoparkeren, en meer voor fietsparkeren. Hierbij zijn aanvullende maatregelen wel nodig, zoals parkeren op afstand. En het verlagen van parkeerbehoefte door bijvoorbeeld de inzet van deelvervoer of het beperken van parkeervergunningen. Dit scenario is effectief als er 175 parkeerplekken worden weggehaald. Dat kan door het niet verlenen van een 2e of 3eparkeervergunning worden opgelost (totaal 203 auto’s).

Pluspunt

o      Meer ruimte voor groen, spelen en voetgangers

Minpunt

o      Grotere afstand naar parkeren

Scenario 3: De auto één richting inHierboven zie je een voorbeeldtekening met consequent éénrichtingsverkeer. De indeling is zo dat er minder drukte in de straat ontstaat, er smallere rijbanen mogelijk zijn en zo meer ruimte over is voor andere zaken. Bij een brede woonstraat zoals de Thomsonlaan vervalt de 2e rijbaan inclusief bijbehorende parkeerplaatsen om zo plek te maken voor groen en fietsparkeren. Bij smalle woonstraten wordt de rijbaan ook versmald en meer vergroening verzorgd. 

Pluspunten: 

o      Vermindering verkeersdrukte
o      Geen tegemoetkomend verkeer in smalle straten
o      Ruimte beschikbaar in straten
o      Hele buurt bereikbaar met de auto

Minpunt:

o      Omrijdafstanden gemotoriseerd verkeer

Feedback Klankbordgroep

Goed, dat waren de 3 scenario’s. En wat vond de klankbordgroep ervan? 

Scenario 1) Netwerk en routes - Lopen en fietsen voorop
o      Door de knips in de wegen wordt sluipverkeer tegengegaan.
o      De knip in de Fahrenheitstraat kan beter verplaatst worden naar de Valkenboskade. Liever éénrichting verkeer op de Fahrenheitstraat.
o      Is het een idee om het stuk Thomsonlaan tussen Valkenboskade en Fahrenheitstraat helemaal autovrij te maken? 
o      Voor laad- en losverkeer is het keren op een keerlus problematisch.
o      De inrichting van een knip: een grote stoep (pleintje) met veel groen, ruimte voor spelen, ontmoeten kan heel leuk zijn maar kan ook overlast van hangjongeren aantrekken. Ook kan het meerwaarde geven voor de bewoners aan zo’n nieuw pleintje. 
o      Op deze knips (pleintjes) kun je wel met de fiets doorrijden. 
o      Een aantal straten wordt een fietsstraat voorgesteld. De Wilgstraat, Pijnboomstraat is positief. Maar bij de Morsestraat kan dit veel problemen geven omdat het hier in de spits (vooral ’s ochtends) een chaos is met auto’s en fietsers. Het is de route voor veel fietsers de wijk in en auto’s de wijk uit. Hier moet een andere oplossing komen. 
o      Ook wordt voorgesteld om de wijk op te delen in kwadranten waar je als auto een rondje kunt rijden maar niet verder de wijk in kunt. Ongeveer 6 kwadranten. 
o      Bij de Europese school een hele korte lus vanaf Segbroeklaan maken voor de busjes die de school bedienen. Zorg dat die busjes niet meer de wijk in komen. Ook niet vanaf de Morsestraat. 

Scenario 2) Groen verschijnt, waar blik verdwijnt
o      Autodelen kan veel ruimte opleveren. Want elke deelauto vervangt ongeveer 3-5 privéauto’s. Veel auto’s worden maar af en toe gebruikt. 
o      Er zijn 3388 auto’s in de Bomenbuurt en ongeveer 2200 fietsen. Er is parkeerruimte voor ongeveer 1100 fietsen (exclusief buurtstallingen en fietstrommels).
o      Stel dat je in elke straat één rij auto’s eruit haalt. Wat levert dat op? 
o      Op de Ieplaan kunnen meer rijen parkeren eruit gehaald worden. De parkeerdruk is daar laag. Daar is het echt mogelijk om meer ruimte te maken voor groen. De andere straten zijn erg smal en daar kun je alleen vergroenen door bomen te planten. Maar daar zitten ook de kabels en (riool)leidingen in de weg. 
o      Vergroenen door parkeerplekken te schrappen kan vooral op de bredere lanen. In de smalle straten fietsparkeren onder een groen dak mogelijk?
o      Achter het Dreeshuis en de Heldringschool is een hele mooie groenzone. Kan je daar geen wandelroute maken? 
o      De grootste ergernis is de enorme hoeveelheid fietsen die schots en scheef geparkeerd staan. Er is echt onvoldoende ruimte voor fietsparkeren. 
o      Voldoende parkeren voor fiets en auto gaat niet samen met extra groen. Er moet gekozen worden. 
o      Organiseer het autoparkeren op afstand (aan de randen van de wijk). Dit is flankerend beleid dat we verder moeten uitzoeken. 
o      Cluster het groen en maak het robuust. Geen kleine groenvakjes, plantenbakken, maar juist echte groenstroken en niet alleen bomen in verharding. Dit is ook beter voor de biodiversiteit. 
o      Kan het bezoekersparkeren teruggedrongen worden? En zou dat helpen voor de parkeerdruk? Uit een andere werksessie over de Miniparken geven bewoners aan dat er veel door winkelpersoneel uit de Fahrenheitstraat in de zijstraten wordt geparkeerd. Dat levert ook een hoge parkeerdruk op want er is pas vanaf 18:00 uur betaald parkeren. 
o      Parkeerplekken weghalen kan niet zonder alternatieven aan te bieden. De klankbordgroep is erg geïnteresseerd in het opzetten van een netwerk voor deelvervoer (Hubs).
o      Maak de 2e en volgende parkeervergunnning veel duurder (flankerend beleid). 
o      Zoek uit waar ruimte is voor parkeren buiten de wijk (Europese school, Willem Dreeshuis, op de parkeerterreinen van de flats aan de Hanenburglaan en (verdiept met groendak) aan de andere zijde in de groenstrook tussen de flats en de Segbroeklaan. 
o      Het is goed om in stappen te denken. Minder auto’s in de wijk gaat in fases. Dat kan niet in één keer. Bedenk wat deze stappen zijn, met een streven.
o      Door minder parkeren in de smalle straten (aan één kant parkeren) levert ook ruimte op voor geveltuintjes. 
o      Ambitieus zijn: één ingeleverde parkeervergunning levert ruimte op voor een andere invulling. 
o      Bij fietsparkeerplekken waterdoorlatende tegels plaatsen. 
o      Niet iedereen wil autodelen. 

Scenario 3) De auto één richting in
o      Dit scenario heeft veel overeenkomsten met scenario 1. Dat leidt ook tot veel dezelfde uitspraken en ook conclusies.
o      Hier is vooral gesproken over een indeling van de wijk in kwadranten met eenrichtingverkeer. Ook hier voorkomen van het doorrijden van autoverkeer. 
o      Met name bij scholen kijken naar het voorkomen van brengen met de auto en stimuleren van te fiets of te voet kinderen wegbrengen en ophalen. 
o      Zeker de Fahrenheitstraat éénrichting verkeer maken. 
o      Het levert zeker in de bredere straten flink wat ruimte op. Maar dit gaat wel ten koste van parkeerplekken. Het levert wel meer ruimte op voor fietsparkeren.

Dat was een hoop nuttige feedback! Naar aanleiding van hiervan wordt er een voorkeursvariant gemaakt voor dinsdag 24 mei bij de 3e en alweer laatste werksessie. Wordt dus vervolgd!

Als eerste op de hoogte van de updates rondom het Mobiliteitsplan? Meld je aan voor de nieuwsbrief!


Deel dit artikel:

Login om verder te gaan

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Geef mij een nieuwe code

Annuleren