Spring naar inhoud
Terug naar overzicht

MiniParken

De Bomenbuurt heeft weinig leefruimte omdat alles vol staat. Een MiniPark zorgt tijdelijk voor wat meer bewegingsruimte in de straat voor alle voetgangers, dus ook voor jou. Heb je interesse? Aanmelden kan nog steeds!

Meld je aan voor een MiniPark

Over dit project

Wat een MiniPark is

Een MiniPark is even groot als een parkeerplaats. Dit is een autoloze plek voor iedereen. Zoals kinderen, wandelaars, kletsers, fietsers en vogels. Hoe een MiniPark eruitziet? Dat kunnen jullie vanaf het begin van de zomervakantie in de Elsstraat en de Beukstraat met eigen ogen zien!

Waarom dit belangrijk is

Uit de Wijkvisie (pdf) blijkt dat veel Bomenburen behoefte hebben aan meer leefruimte. In de Bomenbuurt is al een flink aantal bewoners gaan autodelen, bijvoorbeeld in een coöperatie zoals Bomenbuurt DEELt. Zij maken letterlijk meer leefruimte op straat, omdat zij geen (tweede) auto meer nodig hebben. Met deze plek kan vooruitlopend op de rioleringsvervanging in 2025 worden geëxperimenteerd. Dat doen we met MiniParken.

Deze operatie is een pilotproject met de primeur in de Bomenbuurt! Voorlopig doen twee straten mee, de Beukstraat en de Elsstraat, met elk één MiniPark. 

Een MiniPark is tijdelijk en bedoeld om met elkaar bewuster na te denken over de waarde van een parkeerplaats. Én alle andere zaken die in de straat belangrijk zijn zoals groen, ruimte om te spelen en te ontmoeten. Door met elkaar een MiniPark te bedenken, wordt vanzelf duidelijk wat jullie in de straat belangrijk vinden. Dat helpt bij het opnieuw inrichten van de straten nadat de riolering is vervangen.

Als de MiniParken bevallen kan iets vergelijkbaars ook in andere Haagse buurten worden uitgeprobeerd. Zo maken we met elkaar de stad toekomstbestendig, en steeds een beetje beter, mooier en leuker!

 

Hoe MiniParken worden gerealiseerd

We hebben startups gevraagd innovatieve en creatieve ideeën ter grootte van een parkeerplek te presenteren. Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de bewonerscommisie, Bomenbuurt DEELt en de gemeente hebben hieruit 2 winnaars gekozen: CitysParks en Better Future Factory. In deze blog stellen zij zich voor.

Deze twee bedrijven worden door de gemeente begeleid bij het realiseren van een MiniPark. Uiteraard wordt er nauw samengewerkt met de buurt, want voor de bewoners moet dit echt een mooie tijdelijke aanvulling zijn op hun leefruimte. De gemeente toetst of het veilig en betaalbaar is, en dat het goed kan worden onderhouden. In deze blog lees je hoe en welke ideeën in de Beukstraat en de Elsstraat zijn opgehaald.

Op maandag 18 juli is de eerste van de twee MiniParken samen met de bewoners van de Beukstraat feestelijk in gebruik genomen. Op zondag 7 augustus volgde het MiniPark in de Elsstraat.

Kader en spelregels

Een MiniPark is tijdelijk

In afstemming met de bewoners van de straat wordt bepaald hoe lang het MiniPark blijft staan. Als het MiniPark bevalt is dat in elk geval tot en met de zomervakantie 2022, en uiterlijk tot de riolering in de straat wordt vervangen (die start vanaf medio 2023).
 

Een MiniPark is van en voor de straat/buurt

Net als een parkeerplaats of een fietsbeugel, kan iedereen van het MiniPark gebruik maken. Maar we gaan er wel zorgvuldig mee om, met respect voor elkaar. Bij het ontwikkelen van het MiniPark wordt daar aandacht aan besteed en worden er afspraken over gemaakt. Ook om ervoor te zorgen dat het veilig is en er netjes uit blijft zien.
 

Leren van experimenteren en meten is weten!

Het project is een proef waar we veel van gaan leren. De gemeente en de MiniPark-ontwerpers willen een mooi plan realiseren. De Bomenburen ervaren wat het betekent als er in de straat ruimte wordt gemaakt voor bijvoorbeeld groen of om elkaar te ontmoeten.

Om te ontdekken en te ervaren geven we elkaar hiervoor letterlijk en figuurlijk de ruimte. 

Tijdlijn

februari – maart 2022

Interessepeiling in de buurt

maart – april 2022

Afspraken tussen bewoners en de ontwerpers van de MiniParken.

mei – juni 2022

Ontwerpen van de eerste concept MiniParken.

juli – augustus 2022

Monitoren en verbeteren.

september

Evalueren en afspraken maken over het vervolg.

Hou mij op de hoogte

Nieuws dat je bij je in de buurt wilt hebben. 🐝 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit project:

Login om verder te gaan

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Geef mij een nieuwe code

Annuleren